No Image

Language

Summer 202322 Feb 2023

Capturing communication

An innovative language project involving 19 kindergarten teachers has shown the value of collaboration and using data to enhance intentional teaching in early childhood education.

Read More

Young girl climbing tree
Summer 202322 Feb 2023

Te whakatipu toa reo

Puta noa i te motu e ngana ana te hunga tangata ki te ako i te reo Māori me Te Reo Turi/New Zealand Sign Language (NZSL), koia nei ngā reo taketake o Aotearoa. I kōrero ake a Ako ki ētahi o ngā ākonga e ngana nei ki te whai i tēnei kaupapa, ko te whāinga hoki ko te whakamana i ngā reanga e kake ake ana, e mōhio ai rātou ko wai rātou, nō hea rātou.

Read More

Young child in tree
Summer 202322 Feb 2023

Growing language champions

Across the country people are making it their mission to learn te reo Māori and New Zealand Sign Language (NZSL), both official languages in Aotearoa New Zealand. Ako spoke to educators who have taken up the language learning challenge, with the aim of empowering the next generation to be confident in who they are and where they come from.

Read More